Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné definice rodičovství

22. 8. 2013

  Dullardův výchozí zákon 

Rodičem se lze stát cíleně nebo omylem.
 
Úzus prof. Flawa
Cílené rodičovství je rovněž omyl, neboť k němu vedou klamné iluze.
 
Ahasverova definice
Základní klamnou iluzí, vedoucí k rodičovství, je touha po pokračování vlastní pozemské existence.
 
Schlussův zákon
Dítě není pokračováním vaší pozemské existence – pozemskou existenci nelze prodloužit ničím.
 
        Perishova poznámka
        Pokud ji rovnou nezkracuje, rozhodně ji alespoň komplikuje.
 
        Lootův povzdech
        Výjimky z tohoto pravidla bohužel neexistují.
 
Zákon ing. Stimpa
Rodičovství je z ekonomického hlediska vůbec nejhorší možnou investicí.
 
        Revellerova poznámka
        Chcete-li přijít o peníze, existuje mnoho zábavnějších způsobů.
 

 Forfeitův zákon

Rodičovství je především investicí zcela nevratnou.

 
Certainova zásada
Proti vlastním dětem se nelze nijak pojistit.
 
Poučka prof. Flooda
Je mnohem pravděpodobnější, že vás ožebračí vlastní děti než živelná pohroma či krach na burze.
 
Shortův terminální zákon
Každá radost něco stojí – radost z vlastních dětí je ovšem časově omezená.
 
Glimmeringova vysvětlivka
V ideálním případě trvá zhruba jeden rok.
 
Zákon Aristotela Onassise
Investovat do jediného roku radosti z vlastních dětí je přinejmenším neuvážené.
 
Filantropova rovnice
Věnujete-li peníze na dobročinné účely, můžete se radovat nepoměrně déle.
 
Zákon Billa Gatese
Rodičovství lze doporučit pouze osobám, které skutečně nevědí, co s penězi.
 
Blightův zákon
Nikdy nemůžete mít tolik peněz, aby vás o ně nemohlo rodičovství připravit.
 
Solaceův podotek
Existují mnohem příjemnější a levnější koníčky.
 
Harmův primární zákon
Primárním rodičovským omylem je domněnka, že se rodičovství lze zhostit čestně a neutrpět přitom žádné újmy.
 
Harmův sekundární zákon
Z tohoto omylu se odvíjí omyl sekundární, totiž že lze z vlastních dětí vychovat slušné a čestné lidi.
 
Stunteova paralela
Je mnohem snazší ochočit si skupinku nálevníků než vychovat z vlastních dětí slušné a čestné lidi.
 
Sinisterova rovnice
Ať už své děti vychováte jakkoli, stejně vás budou nakonec nenávidět.
 
Callousova poznámka
Pokud budete mít štěstí, budou vás pouze ignorovat.
 
Supineova vysvětlivka
Většina rodičů ovšem takové štěstí nemá.
 
Zákon prof. Torpida
Výsledný efekt rodičovského snažení není způsoben chybami ve výchově – chybou je samotný pokus o ni.
 
Rovnice ing Damma
Rodičovství je náročný proces se skličujícími výsledky.
 
Eastmanův zákon
Rodičovství vypadá nekomplikovaně pouze na fotografii.
 
Muzzyův dodatek
Máte li ovšem štěstí na mimořádně apatického fotografa.
 
Lingvistický zákon doc. Gleicha
Nejvýstižnějším synonymem slova „rodičovství“ je „frustrace“.
 
Waggleův zákon
Rodič je jediný člověk, který je frustrovaný permanentně.
 
Joltovo upřesnění
Frustrace ze ztráty zaměstnání či náročných pracovních úkolů dříve či později skončí – rodičovství nekončí nikdy.
 
Monkův determinační zákon
Jediný spolehlivý způsob, jak se vyhnout permanentní frustraci, je včasná kastrace nebo sterilizace, případně důsledný pohlavní asketismus.
 
Friarův zákon
Dodržovat důsledný pohlavní asketismus je těžké.
       
        Miseriova poznámka
        Být rodičem je ovšem ještě daleko těžší.
 
Rovnice doc. Sorrowa
Rozdíl mezi plánovaným a neplánovaným rodičovstvím je pouze v tom, že neplánovaný rodič katastrofu tuší.
 
        Griefův podotek
        Plánovaný rodič se na ni těší, protože na ni nevěří.
 
Lapsova definice
Neplánovaný rodič je uvážlivý a moudrý člověk, který udělal chybu.
 
Definice prof. Morona
Plánovaný rodič je blázen.
 
Mouringův zákon
Nikdy nevěřte tomu, že bezdětné stáří je sklíčené a smutné.
 
        Disownova vysvětlivka
Tisíce sklíčených starců, odsunutých do domova důchodců, by vám mohly vyprávět.
 
Gatherův zákon
Bezdětný starý člověk může bez zábran užívat majetku, který poctivě nashromáždil během produktivního věku.
 
Gerontova poučka
Starý rodič si nikdy nic takového neužije.
 
Zákon ing. Freeloadera
Plody celoživotního úsilí starého rodiče sklízí pouze jeho potomci, kteří si to pochopitelně vůbec nezaslouží.
 
Fableova paralela
Dítě, které by si zasloužilo užívat plodů práce svých rodičů, je stejným mystériem jako lochneská příšera.
       
        Fibovo upřesnění
        Hodně se o něm mluví, ale ještě ho nikdy nikdo neviděl.
 

... další ... 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář