Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární zákony otcovství

22. 8. 2013

 ... předchozí ...

 

 

Hilariousovo přísloví
Otcem se člověk nerodí – otcem se člověk stává.
 
Forcedova poznámka
Většinou proti své vůli.
 
Zákon ing. Bullocka
Dříve než se stanete otcem, vzpomeňte si na svého vlastního.
 
Ninnyův zákon
Málokdo ze sebe chce udělat stejného hlupáka, jakým je jeho otec.
 
Pinheadova poučka
Nemůžete být úplně jiným otcem, než jaký je ten váš.
 
Twitův zákon
Každý potencionální otec se domnívá, že bude úplně jiným otcem než je jeho vlastní.
 
Tearfulova vysvětlivka
Nepodaří se to ovšem nikomu.
 
Coldovo upřesnění
Pokud ovšem včas nezemře.
 
Aloofovo konstatování
Mrtvý otec je bezesporu úplně jiný než otec živý, ale nestojí to za to.
 
Pravidlo prof. Equala
Otcovství formuje všechny muže do jednotné podoby, ať už byly jejich výchozí morálně volní vlastnosti jakékoli.
 
Singulárova rovnice
Výchozí morálně volní vlastnosti otců jsou různé – morálně volní vlastnosti potomků jsou ve všech případech úplně stejné.
 
Definice doc. Bewildera
Dobrovolné otcovství je důsledkem nesprávně utvořeného světonázoru.
 
Trockého podotek

V tomto ohledu se nijak neliší od komunismu

 

Wrapperova definice
Nedobrovolné otcovství je důsledkem nesprávného používání pánské ochrany.
 
Spurnův zákon
Neexistují žádné argumenty pro otcovství – existují pouze argumenty proti němu.
 
Boycottova rovnice
Nedobrovolní otcové je znají – dobrovolní jim nevěří.
 
Stallova vysvětlivka
Ve výsledku to ale vyjde nastejno.
 
Malevolentovo pravidlo
Pokud jde o otcovství, málokdo vám řekne čistou pravdu – nic tak nepotěší, jako neštěstí druhého.
 
Spitefulova poznámka
Zvláště když se nám samým už stalo.
 
Thraldomův zákon
Otcovství ovlivní člověka o něco méně než mateřství, ale ovlivní ho.
 
Slaveův zákon
Otcovství má vzhledem k mateřství určité výhody, ale není jich moc.
 
Výčet ing. Paunche
Otec nemusí své dítě vláčet devět měsíců v útrobách, rodit ho a kojit.
 
Mineovo upřesnění
Po odkojení ho ovšem musí živit.
 
Sufferingův paradox
Při letmém pohledu do peněženky by většina otců dala přednost rození.
 
Acheův terminální zákon
Porod je dost nepříjemná záležitost, ale trvá poměrně krátce.
 
Lenghtyův dodatek
Živení dítěte naproti tomu trvá dlouho.
 
Zákon prof. Perishe
Kdyby ženy musely rodit tak dlouho, jako musí muži živit, lidstvo by vymřelo během jedné generace.
 
Depressingův zákon
Otcové se z jakýchsi nepochopitelných důvodů domnívají, že s dětmi je legrace.
 
Pravidlo prof. Besidea
Legrace je vždy pouze s cizími dětmi.
 
Solemnova paralela
S vlastními je zhruba tolik legrace jako při pokládání základního kamene krematoria.
 
Sombreův zastírací manévr
S vlastními dětmi si užijete pouze tehdy, namluvíte-li jim, že jste úplně cizí strýček
 
Failedovo upřesnění
Od určitého věku to na děti bohužel neplatí.
 
Boundovo pravidlo
Legrace, kterou si můžete užít s dětmi, je úzce časově vymezená.
 
Časový plán ing. Purra
S dětmi do dvou let věku není žádná legrace; poté následuje zhruba tříleté období, kdy s nimi legrace je, a po nástupu dětí do školy naděje na jakoukoli legraci definitivně mizí.
 
Droneův axiom
S dětmi lze užívat legrace pouze tehdy, nejste–li pro ně autorita.
 
Bunglerův podotek
Autorita pro své děti nejste nikdy, ale většina lidí se o to po celý život snaží.
 
Zákon kardinála Vlka
Autorita a legrace se přímo vylučují – vy byste ostatně také nešel stavět sněhuláky s papežem.
 
Stodgyova poznámka
Pokud byste snad náhodou šel stavět sněhuláky s papežem, pochybuji, že byste si při tom užil nějakou legraci.
 
Ponderousovy varianty
V otcovství si musíte vybrat, zda chcete na své děti působit jako morální autorita nebo normální člověk, s nímž je sem tam i legrace.
 
Aridova definice
Morální autorita je nudná postava, pro níž mají děti maximálně slova pohrdání.
 
Drabův dodatek
Kupodivu většina rodičů si volí tu první cestu.
 
Proudovo archaické pravidlo
Většina otců se z nepochopitelného důvodu domnívá, že by měli zplodit nějakého syna.
 
Drunkardova poznámka
Tito otcové pravděpodobně touží po tom, aby s nimi na pivo chodil někdo z rodiny.
 
Mumbleův zákon
Na pohlaví vašeho dítěte vůbec nezáleží.
 
Stunnerova vysvětlivka
Minimálně do jeho čtrnácti let.
 
Poučka prof. Akina
V dnešní době je docela lhostejné, zda je váš potomek syn nebo dcera.
 
Similarův podotek
Na pivo by s vámi mohli chodit oba, ale nebude ani jeden.
 
Boozerův zákon
Drtivá většina mládeže si za hospodské kumpány volí mnohem zábavnější persony, než jsou jejich vlastní rodiče.
 
Draughtův paradox
I kdybyste dokázal vypít za hodinu dvacet piv, vždycky se najde někdo zábavnější.
 
Mičurinova rovnice
Nezplodíte-li syna vy, zplodí ho váš soused.
 
Plantova poznámka
S vaší ženou, pochopitelně.
 
Kinsmanův zákon
Vychováte-li vlastního syna, nikdy se u něj neprojeví žádné vaše geny.
 
Zákon ing. Crispa
Vychováte-li sousedova syna, projeví se sousedovy geny se vší možnou průkazností.
 
Rushova varianta
Jste-li vášnivý nimrod, bude váš vlastní syn pacifista a vegetarián.
 
Varianta prof. Shoota
Je-li vášnivý nimrod váš soused, bude váš domnělý syn od tří let běhat po lese se vzduchovkou.
 
Plethorův zákon
Podaří-li se vám zplodit vlastního syna, neslibujte si od toho nic víc než to, že je to jeden člověk na planetě navíc.
 
Glutova definice
Iluze jsou hrobem otcovství.
 
Carbonův zákon
Váš syn není váš klon – je to úplně jiný člověk, který toho nemá s vámi mnoho společného.
 
Footprintův podotek
Ostatně i klon je víceméně cizí člověk, který s vámi nemá mnoho společného.
 
Zákon doc. Hinta
Úloha genetické výbavy v životě se přinejmenším přeceňuje.
 
Vestigeův paradox
Vaše dítě nemusí zdědit vaše geny ani tehdy, pokud se na jeho plození nepodílel žádný soused.
 
Genetický zákon Robina Hooda
Vaše dítě může zdědit geny loupeživého předka ze čtrnáctého století, který se až do svých šedesáti nemyl a jehož největší radostí bylo mlátit klackem do hlav náhodných pocestných.
 
Villainovo upřesnění
Většina dětí působí dojmem, že zdědily geny loupeživého předka s nedostatečnými hygienickými návyky a značně asociálním chováním.
 
Childisův zákon
Chcete-li zplodit syna, neboť se domníváte, že s dcerou byste si nerozuměl, pořiďte si raději papouška.
 
Fatuousovo komunikační pravidlo
S žádným ze svých dětí si nebudete rozumět, ať už je jejich pohlaví jakékoli.
 
Staleova definice
Základním rozdílem mezi vámi a vašimi dětmi je jedna generace.
 
Kopčemův zákon
V době vědeckotechnické revoluce je jedna generace totéž, co v dávnověku doba ledová.
 
McCartneyova poznámka
Zatímco v dobách vašeho mládí byli Beatles chápáni jako revoltující výstředníci, dnes je to stejná klasika jako Wolfgang Amadeus Mozart.
 
Salieriho zákon
V očích vašeho potomstva rozhodně nejste revoltující výstředník a vaše základní životní projevy se podle nich příliš neliší od životních projevů Wolfganga Amadea Mozarta.
 
Steepova vysvětlivka
Vaše děti vůbec nezajímá, že Mozart byl za svého života mnohem větší výstředník než mnozí současní hudebníci.
 
Rovnice prof. Forgetfula
Z každého mladého otce se dříve nebo později stane starý fotr.
 
Gageův zákon
Podle vašich potomků jste se jako starý fotr už narodil.
 
Spunkyova suma
Pro vaše děti zůstanete starým fotrem i tehdy, pokud si oholíte půl hlavy, do jazyka si necháte nastřelit piercing a přes celá záda si necháte vytetovat obscénní obrázek prsaté mořské panny.
 
Gallantův dodatek
Tyto akce děti chápou jako známku stařecké demence nebo neklamné příznaky Alzheimerovy choroby.
 
Manfulovo upřesnění
Pokud je ovšem provádíte vy.
 
Stoutův bilanční zákon
Provádí-li je ony sami, je to mladická revolta.
 
Grippinův zákon
Nikdy se nesnažte svým dětem vlichotit tím, že se budete zajímat o jejich koníčky.
 
Luridův podotek
Z koníčků  vašich dětí se vám přinejmenším udělá špatně.
 
Zákon ing. Bobra
Pokud vaše dítě tvrdí, že navštěvuje skautský oddíl, žádný skautský oddíl nenavštěvuje.
 
Slimyův zákon
Pokud vaše dítě tvrdí, že navštěvuje podniky pochybné pověsti, kde se konzumuje alkohol a drogy a kde se kolem půlnoci pravidelně strhávají nevázané sexuální orgie, rozhodně to není vtip.
 
Lecherousovo varování
V žádném případě se nesnažte vlichotit vašemu dítěti, aby vás do podobného podniku vzalo s sebou.
 
Boringova paternitní definice
Vaše dítě ve vás vidí usedlého fotra, jehož největší vášní je sportovní stránka novin a vy nemáte sebemenší šanci tento stav změnit.
 
Yarnova paralela
Otcové, kteří požívají důvěry u svých potomků, jsou stejně reální jako maková panenka.
 
Cockeyedův zákon
Většina otců je pro své potomky vzorem.
 
Malignova poznámka
Bohužel negativním.
 
Zákon sv. Tadeáše
Pokud se vaše dítě modlí, pak jedině za to, aby se z něj v budoucnu nestal stejně nesnesitelný usedlý fotr jako jste vy.
 
Přepsáno z knihy: Karl Wagner – Murphyho zákony pro každého z roku 2001, vydané nakladatelstvím ADONAI v roce 2003

 ... další ...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář