Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony nejčastějších výchovných omylů

22. 8. 2013

 ... předchozí ...

Semblanceův zákon
Rodiče se z nějakého důvodu domnívají, že jsou povinni předávat potomkům svou představu o tom, jak vypadá slušně vychovaný člověk.
 
Úměrka prof. Dossera
Čím méně sami působí jako slušně vychovaní lidé. Tím jsou jejich snahy úpornější.
 
Suvorovův zákon
Většina rodičů by udělala lépe, kdyby výchovu svých dětí svěřila vojenské internátní škole.
 
Prowlerův paradox
Ze stejně nepochopitelného důvodu se rodiče domnívají, že výchovu dítěte bez problémů zvládnou.
 
Gnawingův podotek
Výchovu dítěte lze zvládnout, ovšem nikoli bez problémů.
 
Zákon ing. Onerouse
Problémy jsou průvodním jevem každého rodičovství.
 
Toughův zákon
Problémy rodičovství nevzrůstají s věkem potomků.
 
Widleyova poznámka
Vzrůstají pouze s jejich počtem.
 
Ederleyův úzus
Věk dítěte intenzitu problémů jako takových nikterak neovlivňuje.
 
Zákon dr. Mellowa
Každé dítě je problémem samo o sobě, ať už je mu deset měsíců, nebo čtyřiatřicet let.
 
Neglectův sklerotizační zákon
V okamžiku, kdy se člověk stává rodičem, zapomíná na to, že byl kdy dítětem.
 
Suchlikeův zákon
Každý rodič působí dětem úplně stejná příkoří, jakých se na něm samém dopouštěli jeho vlastní rodiče.
 
Klíč prof. Cognata
Rodiče lze rozdělit do tří základních skupin na přísné, naivní a asociální.
 
Stintova definice
Přísní rodiče vychovávají své děti pomocí nesmyslných zákazů a příkazů, na jejichž dodržování trvají a nedodržování přísně trestají.
 
Beltův podotek
Převážně fyzicky.
 
Quashova úměrka
Čím nesmyslnější zákaz, tím větší má dítě touhu jej porušit.
 
Perturbův zákon
Chcete-li ve svých dětech vzbudit zdání vlastní normality, nezakazujte jim to, co sami považujete za hloupost.
 
Crawlův praktický příklad
Zakazovat dětem hladit želvu, protože by mohla mít nějakou nemoc, je hloupost.
 
Příklad ing. Miscreanta
Zakazovat dětem styky s jinými dětmi, které vy sami shledáváte závadnými, je rovněž hloupost.
 
Repugnantův zákon
Většina rodičů shledává jako závadné děti, jejichž rodiče z nějakého důvodu nemohou vystát.
 
Lavishovo pravidlo
Nejčastějším důvodem nenávisti k rodičům cizích dětí je jejich vyšší životní úroveň nebo společenská prestiž.
 
Affluentova vysvětlivka
Dětem je společenská prestiž dospělých zcela lhostejná.
 
Tatcherovo upřesnění
Do určitého věku jsou děti jediní skuteční demokraté.
 
Pointův zákon
Při výchově svých dětí se zásadně omezujte na zákazy opodstatněné..
 
Starchyova primární definice
Opodstatněný zákaz je takový, jehož porušením čeká dítě úraz nebo smrt.
 
Effortův podotek
Takových zákazů rozhodně není málo, tudíž není žádný důvod vymýšlet si ještě nějaké další.
 
Axiom ing. Attempa
Všechny ostatní zákazy považujte za neopodstatněné.
 
Mannerův zákon
Neopodstatněné zákazy pouze upozorňují dítě na činnosti, které by je samotné nenapadly.
 
Starkersova úměrka
Čím důrazněji budete dítě žádat, aby se drželo dál od vaší skříňky s pornografickými časopisy, tím častěji ji bude otevírat.
 
Dildovo konstatování
Pornografie je obecně vzato relativně neškodný koníček.
 
Shornova faktická poznámka
Zvláště v dnešní době, kdy dítě vidí na televizní obrazovce obnažená lidská těla mnohem častěji než chleba s máslem.
 
Rompův zákon
Dítěti nelze úspěšně zakázat nic z toho, co sami provádíte.
 
Zákon doc. Torrenta
Dítě poměrně záhy zjistí, že nestrkáte vidličku do zásuvky nebo hlavu do světlíku, z čehož logicky odvodí, že je to hloupost.
 
Friskův zákon
Vidí-li vás dítě kouřit, požívat alkoholické nápoje a laškovat s osobami opačného pohlaví, logicky si z toho odvodí, že to hloupost není.
 
Caperovo upřesnění
Zvláště když se u toho tváříte tak nadšeně.
 
Cleesův zákon
Vychovávat dítě vlastním příkladem si mohou dovolit snad jen příslušníci náboženských sekt.
 
Poučka prof. Currenta
Dítě si ve vás bere příklad vždy jen v negativním smyslu slova.
 
Paistakingova vysvětlivka
Váš příkladný vztah k práci ho například vůbec nezajímá.
 
Definice dr. Benigna
Naivní rodič je takový, který se domnívá, že výchova dětí je exaktní věda, jejíž pravidla popisují knihy erudovaných odborníků.
 
Slapova vysvětlivka
Od dob Makarenka neexistuje žádný erudovaný odborník na výchovu dítěte.
 
Zákon A. C. Clarka
Knihy, zabývající se výchovou dětí, spadají bez výjimky do kategorie vědeckofantastické literatury.
 
Setbackovo pravidlo
Každý pokus o výchovu podle knih vždy nutně končí fiaskem.
 
Devoutův dovětek
A to i tehdy, je-li onou knihou Bible svatá.
 
Gracelessova rovnice
Knihy jsou jedna věc – realita je věc druhá.
 
Rada prof. Jaggeda
Ve chvíli, kdy se stanete rodiči, zapomeňte na to, že umíte číst.
 
Bredův dodatek
Je to mnohem bezpečnější.
 
Charmingova paralela
Knihy o výchově dítěte jsou zhruba stejně užitečné a smysluplné jako obrázkové leporelo o veselých zvířátkách.
 
Zákon doc. Coacha
Výchova dětí se vždy odehrává na bázi metody pokusů a omylů.
 
Appraisovo konstatování
Návod na správnou výchovu dítěte ještě nikdy nikdo nevymyslel.
 
Quenchova poznámka
Pokud jej snad někdo vymyslel, jeho děti ho zabily dřív, než mohl svůj návod publikovat.
 
Stolenova definice
Asociální rodič je takový rodič, kterému je výchova a potažmo i osud jeho dětí naprosto lhostejný.
 
Whimsicalův podotek
Asociální rodič je svým způsobem šťastný člověk.
 
Temporální zákon ing. Miniona
Asociální rodič je rodič většinou pouze na určitou dobu.
 
Seizova vysvětlivka
Přesněji řečeno jen do okamžiku, než se o jeho osobu začne zajímat odbor sociální péče.
 
Waspova paralela
Asociální člověk přistupuje k plození potomstva se stejnou lehkostí jako trubec ve včelíně.
 
Scruffyův paradox
Děti, žijící s asociálními rodiči jsou sice zanedbané, ale naprosto spokojené.
 
Looseova poznámka
Především proto, že jim nikdo nic nezakazuje.
 
Honestův zákon
Asociální rodiče se na rozdíl od ostatních rodičovských typů dožívají poměrně vysokého stáří.
 
Swillovo upřesnění
Pokud ovšem nespadnou v opilosti pod vlak nebo něco na ten způsob.
 
Přepsáno z knihy: Karl Wagner – Murphyho zákony pro každého z roku 2001, vydané nakladatelstvím ADONAI v roce 2003
 

... na začátek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář