Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony poučeného rodiče

22. 8. 2013

 ... předchozí ...

Slightova úměrka
Čím víc se věnujete svým dětem, tím hůře pro vás.
 
Zákon ing. Worsta
Nikdy nemůžete udělat svým dětem nic tak dobrého, aby vzápětí nenásledoval zasloužený trest.
 
Streamův zákon
Nejrozumnější způsob výchovy je výchova samospádem.
 
Belieův reverzní zákon
Dítě vždy udělá přesný opak toho, co po něm chcete.
 
Prudentovo pravidlo
Budete-li dítěti říkat pravý opak toho, co po něm ve skutečnosti chcete, dítě udělá to, co jste řekl, neboť se domnívá, že jste konečně dostal rozum.
 
Poučka doc. Drolla
Pozitivní příklad jr vůbec nejhorším druhem výchovy dítěte – nikdy nemůžete být tak pozitivní, abyste zároveň nebyl vrcholně směšný.
 
        Blittheova poznámka
Směšný budete tak jako tak, ale čím víc se snažíte, tím je to horší.
 
Repugnantův úzus
Dítě má svůj vlastní rozum.
 
Polarův doplňkový zákon
Rozum vašeho dítěte není kompatibilní s vaším.
 
Zákon prof. Foula
Může-li vaše dítě udělat něco opravdu strašného, udělá to.
 
Repellentův zákon
Může-li vaše dítě udělat něco chvályhodného, nikdy to neudělá.
 
Paralela Miroslava Dušína
Děti, které pomáhají svým kamarádům z prekérních situací, jako je např. uvíznutí v podzemní šachtě nebo pod probořeným ledem, jsou zhruba stejně reálné jako Santa Claus.
 
Caligulův výchovný zákon
Každé dítě je ve své podstatě škodolibý bastard, jehož největší životní radostí je mučit vlastní rodiče.
 
Muffleův zákon
Základním prostředkem účinné výchovy je klacek a Diazepam.
 
Softenova poznámka
Pozor na záměnu výchovných propriet – klacek je určen ke kontaktování choulostivých partií vašeho dítěte a Diazepam na utlumení vlastních výčitek svědomí; nikoli obráceně.
 
Slackenova vysvětlivka
Budete-li klackem mlátit sebe a dítěti házet do čaje Diazepam, mine se vaše výchovná snaha účinkem.
 
Poučka prof. Blatanta
Zapomeňte na to, že bít děti je hřích.
 
Cheekyův úzus
Hřích je děti nebít.
 
Caneův podotek
Kde by byli vaši rodiče, kdyby v pravý čas nesáhli po rákosce?
 
Restrainův zákon
Klacek je jediný pádný argument, který dokáže na omezenou dobu usměrnit i to nejvzdorovitější dítě.
 
Tameova úměrka
Čím více Diazepamu sníte, tím snesitelnější se vám budou vaše děti zdát.
 
Forlonova paralela
Rodič bez Diazepamu je stejně bezmocný jako vymítač ďábla bez krucifixu.
 
Latherovo pravidlo
Nepořídíte-li si včas klacek na usměrňování svých potomků, pořídí si vaši potomci klacek na vás.
 
Frištenského zákon
Kde nepomůže klacek, nepomůže už nic.
 
Definice prof. Nimbla
Účinná výchova je taková, kterou přežijete vy i vaše děti a na jejímž konci budou vaše děti přibližně stejně duševně svěží jako vy sám.
 
Muckova diferenční poznámka
Výrazný rozdíl mezi vaší duševní pohodou a duševní pohodou vašich potomků je automaticky chápán jako neúspěch.
 
Hopelessovo pravidlo
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
 
Wretchův podotek
Pokud se domníváte, že hůř už být nemůže, zavolejte svým vlastním rodičům a zjistěte si pár choulostivých detailů z vlastního dětství.
 
Paltryova rovnice
Rodičovství je úporné snažení s pochybnými výsledky.
 
Úměrka ing. Frosta
Čím jsou děti starší, tím je rodičovství těžší.
 
Riseova úměrka
Čím jste starší vy, tím účinnější jsou protiútoky vašich dětí.
 
Postponeův zákon
Můžete-li výchovu vašich dětí svěřit někomu jinému, udělejte to.
 
Farawayův zákon
Můžete-li odeslat své děti v útlém věku do penionátu, udělejte to.
 
 
Barrenův zákon
Můžete-li si vybrat, zda být či nebýt rodičem, vyberte si druhou možnost.
 
Glibův distanční zákon
Jediné bezpečné dítě je takové, které se pohybuje minimálně sto kilometrů od vás.
 
Axiom doc. Spreada
Chcete-li někomu předat své znalosti a zkušenosti, staňte se raději profesorem než rodičem.
 
Flatova vysvětlivka
Studenti vás většinou nebudou poslouchat, vaše slova jim budou maximálně pro legraci a o jakékoli autoritě nemůže být ani řeči, ale jsou to aspoň úplně cizí lidé.
 
Depictův zákon
Máte-li jakékoli iluze o bezelstném a čistém dětství, pozorujte děti výhradně na obrázcích.
 
Turdova vysvětlivka
Bezelstní jsou pouze oligofrenici – o dětech se to rozhodně říci nedá.
 
Misdemenaurův zákon
Vše, co si myslíte o dětech, jsou klamné iluze.
 
Pleasingova poznámka
Zejména pokud si o nich myslíte cokoli kladného.
 
Dowsnerovo výchovné pravidlo
Úspěšný rodič je takový, který je duševně zdráv, aniž by si musel nechat přišít k dlani rákosku.
 
Vagueův distanční zákon
Pokud si z jakéhosi důvodu musíte pořizovat děti, pořizujte si je mimo vlastní domácnost.
 
Secludeův zákon
Snesitelnost dětí se měří pouze podle počtu kilometrů, které je od vás dělí.
 
Úměrka prof. Langa
Čím dál je od vás vaše dítě, tím je snesitelnější.
 
Amiableův zákon
Děti, které vidíte dvakrát, třikrát do roka, jsou roztomilí a dobře vychovaní andílci.
 
Zákon doc. Rastala
Děti, které vidíte každý den, jsou naprosto nesnesitelné, byť by sebevíc vypadaly jako andílci.
 
Belovedova poučka
V určitém věku vypadají všechny děti jako andílci.
 
Baddieův podotek
Ostatně Satan tak kdysi vypadal taky.

... další ...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář