Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony vnímání rodičovství u malých dětí

22. 8. 2013

 ... předchozí ...

Časový zákon prof. Jiřího
Období, kdy malé dítě skutečně potřebuje rodiče, je ve srovnání s obdobím následujícím směšně krátké.
 
Withinovo upřesnění
Větší část tohoto období se odehrává během jeho nitroděložního vývoje.
 
Tapewormův zákon symbiózy
Během nitroděložního vývoje se dítě k mateřskému organismu chová jako parazit.
 
        Bedburgova poznámka
        Po narození se jeho parazitní působení rozšiřuje na oba rodiče.
 
        Spongerův povzdech
        Depictův zákon
Máte-li jakékoli iluze o bezelstném a čistém dětství, pozorujte děti výhradně na obrázcích.
 
Turdova vysvětlivka
Bezelstní jsou pouze oligofrenici – o dětech se to rozhodně říci nedá.
 
Misdemenaurův zákon
Vše, co si myslíte o dětech, jsou klamné iluze.
 
Pleasingova poznámka
Zejména pokud si o nich myslíte cokoli kladného.
 
Dowsnerovo výchovné pravidlo
Úspěšný rodič je takový, který je duševně zdráv, aniž by si musel nechat přišít k dlani rákosku.
 
Vagueův distanční zákon
Pokud si z jakéhosi důvodu musíte pořizovat děti, pořizujte si je mimo vlastní domácnost.
 
Secludeův zákon
Snesitelnost dětí se měří pouze podle počtu kilometrů, které je od vás dělí.
 
Úměrka prof. Langa
Čím dál je od vás vaše dítě, tím je snesitelnější.
 
Amiableův zákon
Děti, které vidíte dvakrát, třikrát do roka, jsou roztomilí a dobře vychovaní andílci.
 
Zákon doc. Rastala
Děti, které vidíte každý den, jsou naprosto nesnesitelné, byť by sebevíc vypadaly jako andílci.
 
Belovedova poučka
V určitém věku vypadají všechny děti jako andílci.
 
Baddieův podotek
Ostatně Satan tak kdysi vypadal taky.
 
        Spongerův povzdech
        Je to možná kruté, ale je to tak.
 
Wringova poučka
Při sledování sajícího novorozence nepropadejte sentimentální něze – vaše dítě bude sát celý život.
 
        Bakeova vysvětlivka
        Přesněji řečeno, nebude dělat nic jiného     
       
Greedyův axiom
Malé dítě se na vás směje jen proto, že od vás něco potřebuje.
 
        Boutův podotek
        Novorozeně se na vás nesměje vůbec – to jsou svalové křeče.
 
Zákon doc. Bursta
V okamžiku, kdy si vaše dítě dokáže vzít to, co potřebuje samo, se ztrácí jak úsměv, tak i svalová křeč.
 
        Dodatek Marshalla Materse
Pokud ovšem za křeč nepovažujete ustrnutí ukazováku ve vzpřímené poloze.
 
Racketův fonetický zákon
Malé dítě projevuje své potřeby zásadně řevem.
 
Hubbuova paralela
Řvaní malého dítěte je úmorné, ale ve srovnání s tím, co přijde později, je to andělská hudba.
 
Zákon ing. Loutishe

Řvaní velkého dítěte je jednak artikulované a především sestává výhradně z ostrých vulgarismů.

Úměrka prof. Churlise
Malé dítě znamená velké starosti.
 
Dreayrova úměrka
Velké dítě znamená protrahovanou předehru k sebevraždě.
 
Stoogeova paralela
Pro malé dítě je rodič totéž co hodně velká panenka z plastu.
 
Soberův akční zákon
Panenku z plastu dítě nejprve svlékne do naha a pak zkouší, co všechno vydrží.
 
Sorenessova poznámka
Rodič vydrží o dost míň než panenka, neboť není zhotoven t omyvatelného plastu.
 
Maltreatův zákon
Dítě, které se chová ke své panence krutě, aplikuje totéž na své rodiče.
 
Bullyův paradox
Dítě, které se ke své panence chová něžně, střádá krutost pro rodiče.
 
Solingenův podotek
Spatříte-li své dítě, jak řeže do panenky nožem, běžte se raději někam zamknout.
 
Maskovací zákon doc. Sharpa
Nože nelze nikdy ukrýt tak, aby se dítěti nedostaly do rukou.
 
Searingův úzus
Dítě s nožem v rukou si nikdy neublíží.
 
Pricklyova vysvětlivka
Vám ovšem ublížit může.
 
Bleakův axiom
Cokoli dítě může, to udělá.
 
Shrillovo upřesnění
Cokoli může dítě udělat rychle, to udělá ihned.
 
Cunningův zákon
Dítě nečiní rozdíl mezi láskou zištnou a nezištnou.
 
Shrewdova poznámka
Přesněji řečeno, dítě jinou než zištnou lásku nezná.
 
Zákon ing. Foxyho
Bude-li vám nějaký omšelý odborník říkat cokoli jiného, lže.
 
Handyova poučka
Dítě vás má rádo pouze tehdy, plynou-li mu z lásky nějaké hmotné požitky.
 
Mushova vysvětlivka
Rozhodně mu nestačí, že mu dáte třikrát denně najíst.
 
Plainnessovo upřesnění
Navíc mu stejně dáváte k jídlu to, co mu vůbec nechutná.
 
Disgustův zákon
Dítěti nelze dávat k jídlu pouze to, co mu chutná – v takovém případě by záhy zemřelo na avitaminózu, obezitu, zauzlení střev, otravu botulitoxinem nebo něco hodně podobného.
 
Verbální zákon doc. Trickyho
Dítě projevuje obvykle svou lásku větou: „Mám tě rád… copak jsi mi přinesl, tatínku?“
 
        Archův podotek
        Nebo maminko – to vyjde nastejno.
 
Sickenův zákon
Pokud jste mu nepřinesl nic, anebo něco, co se mu nelíbí, příděl dětské lásky je na dlouhou dobu vyčerpán.
 
Rovnice prof. Blackmaila
Dítě svou lásku dávkuje přesně podle hodnoty přineseného úplatku.
 
Tiddlyova varianta
Malá tabulka čokolády (event. malé autíčko) – letmý uslintaný polibek za ucho.
 
Dankova varianta
Velká tabulka čokolády (event. Autodráha) – několik vřelých uslintaných polibků na tvář.
 
Ardentova varianta
Velká tabulka čokolády plus autodráha – hodinový záchvat něhy.
 
Varianta dr. Zera
Nic – nic.
 
Vapidův zákon
Největší výhodou malého dítěte je jeho malá slovní zásoba.
 
        Roughova poznámka

Od vlastního potomka snáze přijmete konstatování „ošklivý táta“ než hodinové huhňání obscenit.

Ribaldův paradox
I dítě s malou slovní zásobou může znát hodně sprostých slov.
 
Gramatické pravidlo doc. Lettera
Dítě, které zná sprostá slova, tato slova běžně používá.
 
Fondův zákon
Bylo by naivní domnívat se, že z toho nemá rozum.
 
Rashův podotek
Z takových věcí má dítě rozum vždycky.
 
Wilderův seznam
Nelze se dopátrat zdroje, odkud závadná slovní zásoba pochází – zdrojem můžete být vy sám, televizní pořady pro dospělé, děti ze sousedství anebo se s touto slovní zásobou děti prostě rodí.
 
Strenuousova nepřímá úměrka
Malé dítě má velké potřeby.
 
Balastův zákon
Věci, které považujete za potřeby vy, dítě vůbec nepotřebuje.
 
Starkova poučka
Dítě neoslníte novými tepláky – stejně by nejraději běhalo celý den nahaté.
 
Mugův příklad nejapného argumentu
Je nesmyslné vysvětlovat dítěti, že mu nemůžete koupit nové Lego proto, že jste mu včera koupil nové tepláky.
 
Floutova vysvětlivka
Dítě nezná cenu peněz a kromě toho vám na nějaké tepláky zvysoka kašle.
 
Mightyův zákon
Každé dítě je maximalista.
 
Signifikantní zákon ing. Bluma
Tato vlastnost je nevykořenitelná – každé dítě ji má v genech.
 
Suppleovo pravidlo
Jste-li sociálně slabší, snažte se izolovat své děti od okolní společnosti.
 
Beggarovo pravidlo
Chudoba cti netratí, to na děti neplatí.
 
Zákon ing. Paupera
Dítě chce všechno, co vidí v televizi nebo u ostatních dětí a vaše interní problémy ho vůbec nezajímá.
 
Frugalův zákon
Argumenty o chudobě se dříve či později obrátí proti vám.
 
Rovnice doc. Gliba
Vaše dítě se začne domnívat, že jste chudý proto, že jste hloupý.
 
Meagrova poznámka
V mnoha případech má bohužel pravdu.
 
Zákon bratří Grimmů
Chudé rodiče děti milují pouze v pohádkách.
 
Andersenova vysvětlivka
Z předminulého století.
 
Shelterovo bezpečnostní pravidlo
Nemůžete-li svému dítěti cokoli poskytnout, je vždy lépe, pokud o dané věci nebude mít ani to nejmenší tušení.
 
Úměrka prof. Ampla
Čím bohatší je rodič, tím větší je nezištná dětská láska.
 
Cadgeova úměrka
Čím chudší je rodič, tím větší je dětské opovržení.
 
Craveovo upřesnění
I malé dítě ví, že po chudém rodiči není co dědit.
               
Přepsáno z knihy: Karl Wagner – Murphyho zákony pro každého z roku 2001, vydané nakladatelstvím ADONAI v roce 2003

... další ...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář